Marka Araştırması
---------------------------------------------
Marka Tescil Başvurusu
---------------------------------------------
Yurtdışı Marka Tescili
---------------------------------------------
Marka İzleme
---------------------------------------------
Marka İtiraz İşlemleri
---------------------------------------------
Marka İtiraza Karşı Görüş
---------------------------------------------
Marka Yenileme İşlemleri
---------------------------------------------
Marka Devir İşlemleri
---------------------------------------------
Marka Lisans İşlemleri
---------------------------------------------
Diğer Marka İşlemleri
---------------------------------------------

Diğer Marka İşlemleri

Marka Adres Değişikliği
Ticari hayatta markalarla ilgili yapılan tüm değişiklikler resmi olarak Türk Patent Enstitüsü kayıtlarında da değiştirilmesi gerekir. Örneğin marka üzerindeki bir adres değişikliğinin resmi olarak yapılmaması durumunda marka ile ilgili herhangi resmi bir haberleşmenin eski adrese yapılmasını ve dolayısı ile marka sahibinin bundan haberdar olmamasını meydana getirecektir. Bu ise istenmeyen hak kayıplarına sebebiyet veren bir durumdur. Dolayısı ile marka üzerindeki herhangi bir değişikliğin mutlaka resmi kayıtlarda da olması gerekir.

Marka Ünvan Değişikliği
Marka sahibi, tescilden sonra firma unvanında olan değişiklikleri Türk Patent Enstitüsüne bildirmek ve marka siciline kaydettirmek zorundadır.

Marka Birleşme
Birleşme, iki veya daha fazla tüzel kişinin bir araya gelerek ticari faaliyetlerini, tüzel kişiliklerden herhangi birinin unvanı veya yeni bir unvan altında sürdürmeleridir.

Marka Belge Düzenleme
Marka sureti, marka sahibinin veya vekilinin istemi üzerine, marka sahibine veya vekiline verilir.

 

  •  

     

  •