Marka Araştırması
---------------------------------------------
Marka Tescil Başvurusu
---------------------------------------------
Yurtdışı Marka Tescili
---------------------------------------------
Marka İzleme
---------------------------------------------
Marka İtiraz İşlemleri
---------------------------------------------
Marka İtiraza Karşı Görüş
---------------------------------------------
Marka Yenileme İşlemleri
---------------------------------------------
Marka Devir İşlemleri
---------------------------------------------
Marka Lisans İşlemleri
---------------------------------------------
Diğer Marka İşlemleri
---------------------------------------------

Marka İtiraz İşlemleri

1-Marka Bülteninde Yayınlanan Markalara İtiraz
Türk Patent Enstitüsü ‘ nün her ay Resmi Marka Bülteninde yayınlanan marka başvurularına , marka sahipleri daha önce tescilli markalarına benzediği, eskiye dayalı kullanımları ve buna benzer marka üzerindeki hakları gerekçesiyle itiraz etme hakkına sahiptirler.

Tescilli Marka korumasının en önemli kısmını teşkil eden bültende yayınlanan markalara itiraz edilebilmesi için öncelikle bu başvurunun tespit edilebilmesi gerekmektedir.

Marka bültenlerinin marka sahipleri tarafından takip edilmesi ve benzer markaların tespit edilmesi çok zor olacağından, marka sahiplerinin vekil bir firmadan öncelikle Marka İzleme Hizmetialmasında fayda vardır.

Marka İtiraz Hizmet İçeriği

  • Türk Patent Enstitüsü Başkanlığınca Resmi Marka Bülteninde yayınlanan benzer markaya, tescilli marka sahipleri adına süresi içinde itiraz edilmesi işlemidir.
  • İtiraz içeriğinin şeklen ve hukuken tertibi ve hazırlanması vekile aittir.
  • Yapılacak itirazı destekleyici bulgu, veri ve kanıtların temini müvekkile ait olmakla birlikte bunların destekleyici unsur olarak kullanılıp kullanılamayacağına vekil karar verir.
  • Yapılacak itirazı destekleyici bilgi ve kanıtlar gizli kalır ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz.
  • İtiraza taraf olan marka başvuru sahibi şirketimiz müvekkili olması durumunda itirazın yapılması ile ilgili yükümlülük kabul edilmemektedir. Böyle durumlarda itiraz hizmet sözleşmesi yapılmamaktadır.
  • Ücretlendirme İtiraz için TPE’ ye yatırılan Bültende yayınlanan marka başvurusuna itiraz harcının yanında, itiraz vekillik ücretini kapsar.

2-Enstitü Kararlarına İtiraz
Türk Patent Enstitüsü tarafından hukuki inceleme sonucu verilen red veya kısmi red kararlarına karşı bu kararın tebliğinden itibaren 2 ay için itiraz edilebilmektedir. Bu itirazın yapılabilmesi için haklı bir gerekçe bulunması gerekmektedir.

Eğer RMARK müvekkili değilseniz; öncelikle vekil olarak bizi atamanız gerekmektedir. Vekil atama işlemi ücretsizdir. Gerekli evraklar bizim tarafımızdan hazırlanır.

Ücretlendirme Türk Patent Enstitüsü Kararlarına İtiraz Harç Ücreti ve vekillik ücretini içerir.

RMARK MÜŞTERİSİ İSENİZ
Tescil işlemlerini bizim yürüttüğümüz markalarla ilgili olarak verilen red veya kısmi red kararları ile ilgili haklı gerekçemiz bulunduğu durumlarda, müvekkillerimizin haklarını korumak için gerekli itirazlar işlemlerini vekillik ücreti almadan yapmaktayız. Sadece Türk Patent Enstitüsü itiraz harç ücreti müvekkillerimiz tarafından karşılanmaktadır.

 

  •  

     

  •