Patent & Faydalı Model

 • PATENT TESCİL

  Patent Nedir?
  ---------------------------------------------
  Patent Başvurusu
  ---------------------------------------------
  Patent Nasıl Alınır?
  ---------------------------------------------
  Patent Araştırma
  ---------------------------------------------
  Patent Sistemi
  ---------------------------------------------
  Patent Tescilinde Haklar
  ---------------------------------------------
  Patent Alma Süreci
  ---------------------------------------------
  Patent Çeşitleri
  ---------------------------------------------
  İncelemeli Patent
  ---------------------------------------------
  İncelemesiz Patent
  ---------------------------------------------
  Faydalı Model
  ---------------------------------------------

  PATENT HİZMETLERİ

  ---------------------------------------------
  Patent Devri
  ---------------------------------------------
  Patent Lisans
  ---------------------------------------------
  Patent Yenileme
  ---------------------------------------------
  Patent Sahibi Değişiklik
  ---------------------------------------------
  Patent Teşvikleri
  ---------------------------------------------
  Patent Yıllık Ücretler
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------

  PATENT DANIŞMANLIK

  ---------------------------------------------
  Patent Hukuku
  ---------------------------------------------
  Patent İhtarname
  ---------------------------------------------
  Teknoloji Transferi
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------

  YURT DIŞI PATENT TESCİL

  ---------------------------------------------
  Pct Patenti
  ---------------------------------------------
  Avrupa Birliği Patenti-EPC
  ---------------------------------------------
  Ülkesel Patent Müracatı
  ---------------------------------------------
  Uluslararası Patent Araştırma
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------

   

  • Faydalı Model

   Tüm dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilir buluşların sahiplerine sağlanan haklardan birisidir.
   Faydalı Model patent tescilinden farklı olarak hem daha kısa hem de maliyet açısından daha uygundur. Küçük ve orta büyüklükteki firmaların buluş yapmalarını ve koruma taleplerini özendirici bir işlevi vardır.
  •  

   Faydalı Model Başvuru İçin Gerekli Evraklar

   • Başvuru dilekçesi
   • Buluşu anlatan tarifname
   • Buluşa ait istemler (korunma istenen teknik özellikler)
   • Buluşa ait teknik çizimler
   • Buluşun özeti

   Kimler Patent Başvurusunda Bulunabilir?

   Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir.
   Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından ortak bir başvuru şeklinde yapılabilir.
   Başvuruda mutlaka buluş sahibi veya sahipleri belirtilir.
    

   Faydalı Model Başvurusunda Patent Vekili Kullanma

   Faydalı Model başvuruları başvurunun mahiyetine göre 1 yıllık periyodu içeren bir süreci kapsar. Başvurunun yenilik araştırmasının yapılmasından, başvurunun yapılması ve sonrasında yapılacak takipler ciddi bir bilgi birikimi, deneyim ve bunlara ait altyapı gerektirmektedir. Burada profesyonel vekillik siciline kayıtlı vekiller tarafından yapılması ciddi hak kayıplarına uğranmaması için önemlidir.