Patent & Faydalı Model

 • PATENT TESCİL

  Patent Nedir?
  ---------------------------------------------
  Patent Başvurusu
  ---------------------------------------------
  Patent Nasıl Alınır?
  ---------------------------------------------
  Patent Araştırma
  ---------------------------------------------
  Patent Sistemi
  ---------------------------------------------
  Patent Tescilinde Haklar
  ---------------------------------------------
  Patent Alma Süreci
  ---------------------------------------------
  Patent Çeşitleri
  ---------------------------------------------
  İncelemeli Patent
  ---------------------------------------------
  İncelemesiz Patent
  ---------------------------------------------
  Faydalı Model
  ---------------------------------------------

  PATENT HİZMETLERİ

  ---------------------------------------------
  Patent Devri
  ---------------------------------------------
  Patent Lisans
  ---------------------------------------------
  Patent Yenileme
  ---------------------------------------------
  Patent Sahibi Değişiklik
  ---------------------------------------------
  Patent Teşvikleri
  ---------------------------------------------
  Patent Yıllık Ücretler
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------

  PATENT DANIŞMANLIK

  ---------------------------------------------
  Patent Hukuku
  ---------------------------------------------
  Patent İhtarname
  ---------------------------------------------
  Teknoloji Transferi
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------

  YURT DIŞI PATENT TESCİL

  ---------------------------------------------
  Pct Patenti
  ---------------------------------------------
  Avrupa Birliği Patenti-EPC
  ---------------------------------------------
  Ülkesel Patent Müracatı
  ---------------------------------------------
  Uluslararası Patent Araştırma
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------

   

  Patent Başvurusu

  "Bir buluş, hangi patent sistemi ile olursa olsun öncelikle bir yenilik araştırmasına tabi tutulmalıdır. Yenilik araştırması bir uzman tarafından özellikle profesyonel resmi vekiller tarafından yapılmalıdır. Yenilik araştırması yapılan bir buluş başvuru aşamasında koruma amacına stratejisine göre farklılık arz edebilir."

  Patent Başvurusu Nereye Yapılabilir?

  Patent başvurusu koruma sistemine göre 3 şekilde yapılabilir;

  • Ulusal Patent Başvurusu (Türkiye’de Türk Patent Enstitüsü-TPE)
  • Avrupa Patent Ofisi (EPO)
  • Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)

  Ulusal Patent Başvurusu;

  • Sadece başvuru yapılan ülkede geçerlilik kazanır.
  • Başvuru yapıldığı tarih itibariyle 12 ay içerisinde uluslararası patent başvurusu yapılması için rüçhan hakkı (başvuruda öncelik hakkı) tanınır.

  Avrupa Patent Ofisi (EPO)

  • Avrupa Patent Ofisi tarafından yapılan tescil ulusal patent başvurusunda eşdeğerdir.
  • Başvuru sahibi koruma talep ettiği ülkeleri seçer
  • Maliyet başvuru yapılan ülkeye göre değişir.

   Patent İşbirliği Anlaşması (PCT)

  • Wipo nezdinde taraf olan ülkelerde başvuru yapılabilmesi için bir başlangıç aşamasıdır.
  • Uluslararası başvuru aşamasından sonra, çoklu ulusal giriş ve inceleme aşamalarını içerir.
  • Bir PCT başvurusu Avrupa Patent Ofisine (EPO),Wipo Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi ve Ulusal ofis kanalıyla yapılabilir.

   Patent/Faydalı Model Başvuru İçin Gerekli Evraklar

  • Başvuru dilekçesi
  • Buluşu anlatan tarifname
  • Buluşa ait istemler (korunma istenen teknik özellikler)
  • Buluşa ait teknik çizimler
  • Buluşun özeti

  Kimler Patent Başvurusunda Bulunabilir?

  • Patent/Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından yapılabilir.
  • Patent/Faydalı Model başvurusu şahıslar veya tüzel kişiler tarafından ortak bir başvuru şeklinde yapılabilir.
  • Başvuruda mutlaka buluş sahibi veya sahipleri belirtilir.

  Patent Başvurusunda Patent Vekili Kullanma

  Patent başvuruları başvurunun mahiyetine göre 1ila 4 yıllık periyodu içeren bir süreci kapsar. Başvuru öncesi Patent Sorgulamayenilik araştırmasının yapılmasından, başvurunun yapılması ve sonrasında yapılacak takipler ciddi bir bilgi birikimi, deneyim ve bunlara ait altyapı gerektirmektedir. Burada profesyonel vekillik siciline kayıtlı vekiller tarafından yapılması ciddi hak kayıplarına uğranmaması için önemlidir.

  Patent Başvurusu Aşamaları

  • Başvurunun incelenmesi ve şekli inceleme
  • Araştırma raporu
  • Araştırma raporu yayını
  • Patent inceleme raporu
  • Patent verilmesi
  • Patentin geçerliliği