Patent & Faydalı Model

 • PATENT TESCİL

  Patent Nedir?
  ---------------------------------------------
  Patent Başvurusu
  ---------------------------------------------
  Patent Nasıl Alınır?
  ---------------------------------------------
  Patent Araştırma
  ---------------------------------------------
  Patent Sistemi
  ---------------------------------------------
  Patent Tescilinde Haklar
  ---------------------------------------------
  Patent Alma Süreci
  ---------------------------------------------
  Patent Çeşitleri
  ---------------------------------------------
  İncelemeli Patent
  ---------------------------------------------
  İncelemesiz Patent
  ---------------------------------------------
  Faydalı Model
  ---------------------------------------------

  PATENT HİZMETLERİ

  ---------------------------------------------
  Patent Devri
  ---------------------------------------------
  Patent Lisans
  ---------------------------------------------
  Patent Yenileme
  ---------------------------------------------
  Patent Sahibi Değişiklik
  ---------------------------------------------
  Patent Teşvikleri
  ---------------------------------------------
  Patent Yıllık Ücretler
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------

  PATENT DANIŞMANLIK

  ---------------------------------------------
  Patent Hukuku
  ---------------------------------------------
  Patent İhtarname
  ---------------------------------------------
  Teknoloji Transferi
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------

  YURT DIŞI PATENT TESCİL

  ---------------------------------------------
  Pct Patenti
  ---------------------------------------------
  Avrupa Birliği Patenti-EPC
  ---------------------------------------------
  Ülkesel Patent Müracatı
  ---------------------------------------------
  Uluslararası Patent Araştırma
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------
  ---------------------------------------------

   

  • Uluslararası Patent Araştırma

   Patent müraacatları, başvuru  uygunluk değerlendirmesinde  bir noksan olmadığına karar veya söz konusu eksikliklerin tamamlanması durumunda , patent başvurusu araştırmaya hazır hale gelir.
    
   Patent başvurusu yapıldığı tarihten veya rüçhan hakkı talep edilen tarihten 15 aylık süre içerisinde araştırma raporu talebinde bulunulması ve bu ücretin ödenmesi gerekmektedir.

   Tekniğin Bilinen Durumu İle İlgili Rapor Yani Araştırma Raporu

   • Avrupa Patent Ofisi
   • Danimarka 
   • İsveç
   • Avusturya
   • Rusya
   Ofislerinde yapılmaktadır.

   Patent Araştırması Nedir? Nasıl Yapılır?

   Bir buluşun patent verilerek korunabilmesi için;
   • Yenilik;
   • Tekniğin bilinen durumunun aşılması,
   • Sanayiye uygulanabilirlik, kriterleri aranmaktadır.

   Araştırma Raporu: Kategorilerin Açıklaması:

   X: Buluşun yeni olmadığını ve buluş basamağı içermediğini tek başına gösteren doküman
   E: Başvuru tarihinde veya başvuru tarihinden sonra yayımlanan doküman
   Y: Buluşun buluş basamağı içermediğini başka bir dokümanla biraraya getirildiğinde gösteren doküman
   T: Buluşun altında yatan ilke veya teoriyi anlamak için belirtilen doküman

   Araştırma Raporu: Kategorilerin Açıklaması:

   A: Tekniğin bilinen durumunu belirten ama buluşla tam olarak ilgili olmayan doküman
   L: Başka nedenlerle belirtilen doküman
   O: Yazılı olmayan açıklama
   D: Başvuruda belirtilen doküman
   P: Başvuru tarihi ile rüçhan tarihi arasında yayımlanan doküman
   &: Aynı patent ailesinin dokümanı

   İnceleme işlemleri;

   Araştırma raporunun yayımlanmasından sonra ve yayın tarihinden itibaren altı ay
   içinde, başvuruyu yapan, incelenerek patent verilmesi amacıyla incelemenin yapılmasını Enstitü'den talep eder. Bu incelemenin yapılabilmesi için üçüncü
   kişilere tanınan altı aylık itiraz süresinin bitmesi ve belirtilen inceleme ücretinin
   ödenmesi gerekir.